Er det trygt å kjøpe en ny bil i 2017?

Er det trygt å kjøpe en ny bil i 2017?

model cars
Licensed from: cedicocinovo / yayimages.com

For 10 år siden var det enkelt å kjøpe en ny bil, du hadde i utgangspunktet 2 valg, bensin eller diesel, og du kunne være 100 % sikker på at du ville få solgt bilen når du etter noen år ville ha en ny. (Elektriske biler fantes riktignok også for 10 år siden. Men da var de for spesielt interesserte.)

I dag er situasjonen noe mer kompleks, vi har:

 • Bensinbiler
 • Dieselbiler
 • Hybridbiler
 • Elektriske biler
 • Hydrogenbiler

I tillegg er det noe usikkert om du får solgt bilen din som bruktbil om cirka 5 år:

 • Bensinbiler: Bensin bilene forurenser, og det er mulig at disse derfor vil bli ilagt høyere bompenger og kjørerestriksjoner i de større byene. I tillegg kan der være at elektriske biler raskt blir vesentlig bedre og billigere enn bensinbiler, og det kan komme restriksjoner fra myndigheter knyttet til forurensing fra bensinbiler. Disse faktorene kan gjøre at det å selge en brukt bensinbil kan bli vanskeligere i fremtiden.
 • Dieselbiler: Disse blir omtalt som miljøverstinger, det snakkes om høyere bompengeavgifter og restriksjoner i bruk på f.eks. kalde dager i storbyene. I tillegg høres det ut som om bilprodusentene vil slutte å produsere dieselbiler. I tillegg må dieselbiler, som bensinbiler, betraktes som en utgående teknologi. Alt i alt er dieselbilenes dager trolig talte, og på et tidspunkt vil du få trøbbel med å selge din gamle dieselbil, fordi ingen vil kjøpe en foreldet miljøversting som er ekstra dyr i bruk sammenlignet med alternativene, og som myndighetene har lagt bruksbegrensninger på.
 • Hybridbiler: Hybride biler er et kompromiss mellom en bensinbil og en elektrisk bil, og kan umulig betraktes som noe annet enn en mellomfase på veien mot fremtidens bil, hva enn dette blir. Dette betyr at hvis du eier en hybridbil i det øyeblikket det blir klart hva som blir fremtidens bil teknologisk, og denne blir tilgjengelig, vil det blir meget vanskelig å selge den brukte hybridbilen din.
 • Elektriske biler: Vel, elektriske biler er trolig fremtiden(?), men vil de elektriske bilene som selges i dag være kompatible med morgensdagens teknologiske løsninger for elektriske biler? Dette gjelder både batteriteknologi, ladeteknologi m.m.. En annen mulighet er at hydrogen vinner som energikilde for elektriske biler istedenfor batterier. Hvis dagens biler viser seg å ikke være kompatible vil de som har kjøpt dem få problemer med å selge.
 • Hydrogenbiler: Hydrogen er et alternativ til batterier når det gjelder å levere energi til elektriske biler. Det selges ikke så mange slike biler i dag, da det å fylle tanken med hydrogen er dyrt og det finnes få «hydrogenstasjoner» for påfylling av hydrogen. Dessuten er bilene dyre. Her er hverken teknologien moden eller infrastrukturen på plass, så det å kjøpe en hydrogenbil i dag vil være meget risikabel med tanke på å få solgt den som bruktbil.

Så har vi selvkjørende biler (autonome biler). Disse kommer, men ingen vet når! Bor du i en større by er sannsynligheten høy for at på et eller annet tidspunkt vil det bli innført restriksjoner på bruken av gammeldagse menneskekjørte biler i og rundt disse byene. Hvis alle som bor i byer som innfører slike restriksjoner samtidig prøver å bli kvitt de gamle ikke-autonome bilene sine, kan vi anta at bruktbilprisene vil stupe.

Konkusjonen er at vi nærmer oss en korsvei i bilens historie, eller kanskje må vi si i persontransportens historie. Noen sammenligner det med overgangen fra bruk av hest til bil, men med en høyere usikkerhet knyttet til hvilken teknologi som vil håndtere persontransporten i fremtiden. Vi kan ikke i dag si hvilken teknologi som vil vinne, men hvis man tenker på å kjøpe en ny bil i dag, og er bekymret for å ikke klare å få solgt den som bruktbil om noen år, så har jeg følgende innspill

 • Lavest risiko er å beholde den bilen du har i dag, dvs. ta en «vente og se» holdning.
 • Hvis du må ha en ny bil kan du kjøpe en brukt bensinbil, potensielt tap blir vesentlig lavere enn ved å kjøpe en ny bil.
 • Skal du ha en ny bil bør du kjøpe en bensinbil eller en elektrisk bil, da det er min oppfatning at det er disse to typene biler som det er mest sannsynlig at du vil solgt uten problemer om 4 til 5 år.

Uansett må man være klar over at kjøp av en ny bil i dag medfører en form for finansiell risiko med tanke på et salg av denne bilen som bruktbil om noen år, men ingen kan i dag virkelig si hvor stor denne risikoen faktisk er. Det er helt mulig at vi fortsatt kjører bensinbiler om 5 år akkurat som i dag.

Lykke til om du tenker på å kjøpe deg en ny bil!

#Teknologi #Bensinbil #Dieselbil #Elektriskbil #Hydogenbil #Bilvalg #Hybrid

 

Loading

2 046 kommentarer til «Er det trygt å kjøpe en ny bil i 2017?»

 1. Психическое здоровье включает в себя наше эмоциональное, психологическое и социальное благополучие.

  Это влияет на то, как мы думаем,
  чувствуем и действуем. Оно также
  помогает определить, как мы справляемся со стрессом, относимся
  к другим и делаем здоровый выбор.

  Психическое здоровье важно на каждом этапе
  жизни: с детства и подросткового возраста до взрослой жизни.ние) — специалист, занимающийся
  изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных
  областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач,
  а также с целью оказания психологической
  помощи, поддержки и сопровождения.