Hvordan bedre batterier vil løse energikrisen!

Hvordan bedre batterier vil løse energikrisen!

batteries
Licensed from: croreja / yayimages.com

Hvilken energikrise spør du deg kanskje? Vel, her i Norge har vi ikke akkurat noen energikrise, siden vi har rimelig og grønn kraft (vannkraft), men andre steder i verden er kraften dyr, og produksjonsmetodene er sterkt forurensende. Så for mange mennesker på jorda så er det en energikrise, og forurensingen er også en krise.

Men stikk i strid med hva man skulle tro er det ikke mangel på ren og billig energi i verden i dag. Fusjonsenergi er det mer enn nok av, det sørger den store og lysende fusjonsreaktoren som kalles sola for! Den produserer masse energi, utrolig mye mer enn vi har brukt for eller klarer å bruke. Og sola vil fortsette å gjøre dette i milliarder av år!

Hovedproblemet vårt er at vi ikke klarer å utnytte (dvs. lagre og bruke) all den energien fra sola som kommer til jorda! Merk dette! Det er lagringen som er problemer, sammen med transporten av energien! Vi har nemlig god tilgjengelig teknologi for å fange solenergien, dagens solselleteknologi og lignende fungerer utmerket for å omgjøre solenergien til elektrisitet, men etter å ha gjort dette får vi 2 problemer:

  1. Siden vi ikke har effektive metoder for å lagre strømmen må den brukes med en gang den blir produsert.
  2. Det er enklest å produsere strømmen der det er mye sol, for eksempel i Sahara, men de som trenger strømmen bor som regel langt vekke fra slike solrike ørkenområder. (Ideelt skulle vi produsert strømmen ute i verdensrommet der vi kunne bygget solseller som får sol 24/7, og ikke bare om dagen, men da blir transportproblemet enda større, hvordan få strømmen trygt fra verdensrommet og ned på jorda?)

Hvis vi hadde hatt en effektiv metode for å lagre energi, dvs. bedre batterier, så kunne vi bygget enorme solsellegårder i ørkenene, lagret energien i batterier og så fraktet batteriene fra energigårdene til dit energien trengs.

Dette kunne fungert slik at oppladede batterier fraktes på lastebiler, tog eller båt fra der energien lages til der det er behov for den. Vi kunne tenke oss tankskip som er bygget om til enorme batterier, og som lades opp fra energigårdene og så seiler dit det er behov for energi!

Derfor er det meget spennende at fokuset på elektriske biler gjør at det nå fokuseres kraftig på utvikling av nye og bedre batterier. Denne utviklingen vi forhåpentligvis hjelpe til med å bedre tilgangen til både billig og renere energi.

Men dette kan ta tid! På kort sikt kan kanskje bare litt bedre og billigere batteriteknologi hjelpe oss forbrukere med å få ned energiutgiftene våre. Siden vi i dag ikke enkelt kan lagre energien, så medfører dette at energi må produseres i det øyeblikket den trengs, noe som gir en enorm belasting av strømnettet når alle skal bruke strøm samtidig, noe som også gjør strømmen veldig dyr i disse periodene. Hvis batteriene blir så billige at alle hus kan ha et relativt stort batteri i kjelleren, så ville vi kunne avhjelpe dette problemet. Da kunne vi ladet batteriet vårt med «gratis» sol og vind energi når dette er tilgjengelig, og med strøm fra energileverandørene i perioder når strømmen er billig (som regel om natta). Så kan man ha en datamaskin som styrer når og hvordan batteriet skal lades, og hvor strømmen man bruker i huset skal hentes fra, alt etter hva som blir billigst. Da vil forbrukerne spare penger og energileverandørene også, da de ikke trenger å dimensjonere strømnettet for ekstrem topper innen strømforbruket.

POWER 2 THE PEOPLE!  🙂

windpower
Licensed from: drizzd / yayimages.com

#Teknologi #Batteri #Solseller #Energi #Vindkraft #Støm #Energikrise #Fusjonsenergi #Fusjon
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.