Fanget opp av
Month: januar 2019

Månens mørke side!

Månens mørke side!

moon
Licensed from: galdzer / yayimages.com

Hvis du studerer månen vår vil du oppdag at den alltid ser lik ut! (Bortsett fra av den vokser og minker og blir rød!) Månen har det man kaller bundet rotasjon, noe som betyr at over tid har gravitasjonskreftene til jorden og månen påvirket de to himmellegemene slik at månens og jordens rotasjon nå er synkronisert, slik at månen alltid viser den samme siden mot jorden.

Dette gjør at vi aldri (fra jorden) kan se baksiden av månen, noe som har resultert i at månens bakside kalles månens mørke side, på tross av at den får minst like mye sol som forsiden. Vi fikk først se månens bakside da den sovjetiske romsonden Luna 3 fotograferte baksiden og sende bildene tilbake til jorden. Dessverre viste bildene ingen hemmelige nazist eller romvesen månebaser på baksiden, til stor skuffelse for de som trodde (tror?) på de mange konspirasjonsteorier som påsto at slike baser fantes.

Bundet rotasjon mellom planeter og måner er rimelig vanlig, og også mellom stjerne og planeter, og mellom stjerner for eksempel i binærsystemer. (Binærsystemer: solsystem som har 2 stjerner/soler).

Men hvorfor øker og minker månen hele tiden? Personlig trodde jeg lenge at årsaken var at jordens skygge falt på månen og gav og månefasene. Men plutselig hørte jeg om måneformørkelser forårsaket av jordas skygge, og dette var noe som skjedde altfor sjelden til å ha noe med månefasene å gjøre. I tillegg blir ikke  månen borte under en måneformørkelse, den får bare en mye mer rødlig farge. Årsaken til den røde fargen månen får under en måneformørkelse er sollys som treffer månen etter å ha reist gjennom jordens atmosfære. Siden det bare er lys med lang bølgelengde (rødt lys) som slipper gjennom atmosfæren på denne måten ser månen rød ut under en måneformørkelse.

Fant ut etter hvert at årsaken til månefasene, dvs. at månen minker og øker, er at månen har bundet rotasjon med jorden, og alltid viser samme side mot jorden, men denne siden er ikke alltid 100 % opplyst! Når denne siden er 100 % opplyst har vi en fullmåne, og når den er 0 % opplyst sier vi at det ikke er noen måne. Det som skjer er at når månen går i bane rundt jorda så vil den siden av månen som venter mot jorda få 0 % lys når månen er mellom jorda og sola. Lyset fra månen er jo bare reflektert sollys, og når månen er mellom jorda og sola er det månen sin bakside, som vi aldri ser fra jorda, som er opplyst. Når jorda er mellom sola og månen er forsiden av månen 100 % opplyst, den siden vi alltid ser. Når månen sin bane rundt jorda tar månen fra å være mellom sola og jorda til bak jorda i forhold til sola, får vi månefasene, siden månen forside (den som vi ser) går fra å være 0 % opplyst av sola til å bli 100 % opplyst, og så tilbake til å være 0 % opplyst når en bane rundt jorde er fullført. (Se her for en bedre forklaring.)

Supermåne er et annet begrep som plutselig ble populært Når vi har en supermåne så ser fullmånen større ut enn vanlig (cirka 14 % større og 30 % mer lyssterk), men. det er den faktisk ikke, den er bare noe nærmere jorda enn den vanligvis er, og ser derfor større ut. Og det er ikke noe skummelt med at månen er nærmere jorda enn normalt. Det er bare månenes bane rundt jorda som ikke er helt sirkulær, noe som medfører at månen av og til er nærmere jorda enn normalt. Supermåner er ikke så veldig uvanlige heller, det er vanligvis 3 eller 4 supermåner hvert år.

Håper dere lærte noe om månens bakside/mørke side, måneformørkelser, supermåner og månefaser!

Moon phases
Licensed from: adrenalina / yayimages.com

#Måne #Månen #Fullmåne #Nymåne #Mørkside #Månensmøreside #Månefaser #Måneformørkelse %Blodmåne #Rødmåne #Supermåne #Teknologi
 

 

 

Loading

Hvordan utnytte solenergien bedre!

Hvordan utnytte solenergien bedre!

Sun
Licensed from: HomeStead Digital / yayimages.com

Se på dette blogg innlegget for å se hvordan bedre batteriteknologi kan hjelpe oss til å utnytte solenergien bedre. I dette blogginnlegget skal vi tenke større! Mye større! GIGANTISK!

Hovedproblemer er at sola stråler ut energien sin i alle retning, og vi kan bare utnytte den energien som treffer jorda på dagsiden, i hvertfall så lenge vi oppholder oss nede på jorda! Skal vi utnytte mer av solenergien må vi opp fra planeten! Første steg vil være å samle inn sol energi ved å plasser satellitter som går i baner rundt jorda slik at de blir belyst av sola 24/7 og samler inn solenergien og sender den ned til planeten, eller til andre satellitter, månebaser og romstasjoner/romskip som trenger energi. (Vi antar at problemet med å overføre energien risikofritt kan løses!)

Dette vil la oss utnytte mer av solenergien, men vi tenker fortsatt for smått! Teoretisk kunne vi bygget solsellesatelitter rundt hele sola for å fange opp all solenergien som sola produserer, men dette er trolig mer energi enn vi vil få brukt for når vi bare bor på jorda og muligens på månen/mars. For å kunne utnytte all solenergien må vi også ha behov for all denne energien, og da må vi ha mer plass!

Hvis vi hadde hatt 2 jordkloder ville vi kunne ha brukt dobbelt så mye av solenergien, med 4 jordkloder 4 ganger så mye energi! En smarting ved navn Freeman Dyson tok dette til den ekstreme konklusjonen. Man bygger et skall i jordbane rundt hele sola! Da kan menneskene bo på innsiden av dette skallet og utnytte 100 % av solenergien!

Dette kalles en Dyson Sphere, og har noen ørsmå problem relatert til det å leve på en slik konstruksjon, men det ville gitt oss 550 millioner ganger arealet på jorden til å utfolde oss på!

Hovedproblemer med en Dyson Sphere er at selv om vi kunne bygge et slikt skall, et byggeprosjekt som er verre enn å bygge en dødsstjerne, så vil det ikke være noen gravitasjon på innsiden av skallet som vil holde oss, luften, hunder og katter og alt annet fast til skallet, vi ville alle bare forsvinne ut i verdensrommet sakte men sikkert….

Hvis vi kunne lage gravitasjonsgeneratorer kunne vi brukt slike for å holde oss m.m. fast på innsiden av skallet, men det har vi jo ikke. Den eneste metoden vi har for å lage gravitasjon er gjennom akselerasjon eller sentrifugalkraft. Vi kan ikke akselerere skallet for å lage gravitasjon, men vi kan rotere det dermed få sentrifugalkraft som vil fungere som gravitasjonskraft for vårt formål!

Dessverre vil dette bare gi oss simulert gravitasjon i et «smalt» belte rundt sola, så mesteparten av skallet rundt sola vil være bortkastet! En mer rasjonell(?) måte å gjøre dette på er å bygge en ring rundt sola i jordbaneavstand fra sola, og så rotere denne rundt sola for gravitasjon gjennom sentrifugalkraft, og bygge vegger langs kanten for å sørge for at lufta m.m. ikke forsvinner ut over kanten. Her kan jeg anbefale Ringworld, en novelle av Larry Niven som hander om en ekspedisjon som reiser til en slik konstruksjon rundt et annet solsystem.

Se ellers her for informasjon om problemer relatert til å bygge og bo på en ringworld.

#Teknologi #Dysonsphere #Ringworld #Solenergi #Solseller

 

Loading

Hvordan bedre batterier vil løse energikrisen!

Hvordan bedre batterier vil løse energikrisen!

batteries
Licensed from: croreja / yayimages.com

Hvilken energikrise spør du deg kanskje? Vel, her i Norge har vi ikke akkurat noen energikrise, siden vi har rimelig og grønn kraft (vannkraft), men andre steder i verden er kraften dyr, og produksjonsmetodene er sterkt forurensende. Så for mange mennesker på jorda så er det en energikrise, og forurensingen er også en krise.

Men stikk i strid med hva man skulle tro er det ikke mangel på ren og billig energi i verden i dag. Fusjonsenergi er det mer enn nok av, det sørger den store og lysende fusjonsreaktoren som kalles sola for! Den produserer masse energi, utrolig mye mer enn vi har brukt for eller klarer å bruke. Og sola vil fortsette å gjøre dette i milliarder av år!

Hovedproblemet vårt er at vi ikke klarer å utnytte (dvs. lagre og bruke) all den energien fra sola som kommer til jorda! Merk dette! Det er lagringen som er problemer, sammen med transporten av energien! Vi har nemlig god tilgjengelig teknologi for å fange solenergien, dagens solselleteknologi og lignende fungerer utmerket for å omgjøre solenergien til elektrisitet, men etter å ha gjort dette får vi 2 problemer:

  1. Siden vi ikke har effektive metoder for å lagre strømmen må den brukes med en gang den blir produsert.
  2. Det er enklest å produsere strømmen der det er mye sol, for eksempel i Sahara, men de som trenger strømmen bor som regel langt vekke fra slike solrike ørkenområder. (Ideelt skulle vi produsert strømmen ute i verdensrommet der vi kunne bygget solseller som får sol 24/7, og ikke bare om dagen, men da blir transportproblemet enda større, hvordan få strømmen trygt fra verdensrommet og ned på jorda?)

Hvis vi hadde hatt en effektiv metode for å lagre energi, dvs. bedre batterier, så kunne vi bygget enorme solsellegårder i ørkenene, lagret energien i batterier og så fraktet batteriene fra energigårdene til dit energien trengs.

Dette kunne fungert slik at oppladede batterier fraktes på lastebiler, tog eller båt fra der energien lages til der det er behov for den. Vi kunne tenke oss tankskip som er bygget om til enorme batterier, og som lades opp fra energigårdene og så seiler dit det er behov for energi!

Derfor er det meget spennende at fokuset på elektriske biler gjør at det nå fokuseres kraftig på utvikling av nye og bedre batterier. Denne utviklingen vi forhåpentligvis hjelpe til med å bedre tilgangen til både billig og renere energi.

Men dette kan ta tid! På kort sikt kan kanskje bare litt bedre og billigere batteriteknologi hjelpe oss forbrukere med å få ned energiutgiftene våre. Siden vi i dag ikke enkelt kan lagre energien, så medfører dette at energi må produseres i det øyeblikket den trengs, noe som gir en enorm belasting av strømnettet når alle skal bruke strøm samtidig, noe som også gjør strømmen veldig dyr i disse periodene. Hvis batteriene blir så billige at alle hus kan ha et relativt stort batteri i kjelleren, så ville vi kunne avhjelpe dette problemet. Da kunne vi ladet batteriet vårt med «gratis» sol og vind energi når dette er tilgjengelig, og med strøm fra energileverandørene i perioder når strømmen er billig (som regel om natta). Så kan man ha en datamaskin som styrer når og hvordan batteriet skal lades, og hvor strømmen man bruker i huset skal hentes fra, alt etter hva som blir billigst. Da vil forbrukerne spare penger og energileverandørene også, da de ikke trenger å dimensjonere strømnettet for ekstrem topper innen strømforbruket.

POWER 2 THE PEOPLE!  🙂

windpower
Licensed from: drizzd / yayimages.com

#Teknologi #Batteri #Solseller #Energi #Vindkraft #Støm #Energikrise #Fusjonsenergi #Fusjon
 

Loading