Fanget opp av
Month: november 2017

Fremtidens persontransport vil skje med autonome (selvkjørende) biler

Fremtidens persontransport vil skje med autonome (selvkjørende) biler

driver robot drone pop art avatar character icon
Licensed from: studiostoks / yayimages.com

En av mine favoritt forfattere er Larry Niven. Han skriver mye såkalt «hard science fiction», dvs. fremtidshistorier der fremtidens teknologi skal være basert på kjente fysiske lover. I en av hans fremtidsvisjoner er all persontransport med personlige (menneskekjørte) motoriserte fremkomstmidler forbudt. Det er bare taxier styrt av datamaskiner som er lovlig motorisert transportmiddel.

Nå ser det ut til at vi er på vei inn i en fremtid som ligner sterkt på den fremtidsvisjonen Niven har skrevet om. Mange ser for seg en relativt nær fremtid der de eneste bilene som tillates er autonome biler som fungerer som taxier. Se for deg Uber taxier der sjåføren er byttet ut med en robot eller en datamaskin med kunstig intelligens.

Når dette vil skje er mer usikkert, noen sier 5 år, noen 20 år, noe 50 år, men dette er en utvikling som gradvis vil komme, først i de større byene, men etter hvert i større og større deler av verden.

Grunnen til at vi vil få en gradvis overgang ligger mye i teknologien, men det kan også være utfordrende å få befolkningen til å godta en slik overgang, da alle de millionene av personer som jobber med å kjøre biler, busser eller lastebiler vil miste jobbene sine, og det å ikke lengre eie sin egen bil for å kunne kjøre den hvor man vil når man vil blir en kulturendring som kan bli vanskelig å takle i enkelte av dagens meget bilfokuserte samfunn. I en ytterste konsekvens kan det bli stemt frem politiske partier som forbyr innføring av autonome biler, nettopp for å beskytte arbeidsplasser og den eksisterende kulturen.

Men teknologien legger også begrensinger på hvor raskt man kan innføre persontransport basert på autonome biler. Det teknologiske nivået vi har i dag for autonome biler fungerer bare i oppholdsvær, der det er god og tydelig veimerking og skilting, samt der man ikke har is eller snø som skjuler veimerking eller skilter. Syklister og andre trafikanter skaper også problemer. Dette betyr at dagens autonome biler (og nær fremtid autonome biler) vil bare kunne fungere i større og velorganiserte byer i klimasoner med stabilt vær uten snø og is. Dette betyr at utbredelsen av autonome biler, og med dette begrensningen av menneskestyrte biler, vil skje gradvis, og starte i storbyer i de riktige klimasonene. Etter hvert som teknologien blir bedre og bedre vil autonome biler spre seg til stadig flere byer, og så gradvis spre seg utover fra byene ut på landsbygda. Til slutt vil teknologien vår så god at det bare vil finnes autonome biler i hele verden.

Trolig vil det ta lang tid før de autonome bilene blir så avanserte at de kan takle norske veistandarder og norske klimatiske forhold, men en konsekvens av overgangen til autonome biler i storbyene vil sannsynligvis medføre at det produseres færre biler, fordi man vil trenger færre biler når de kjører 24/7 som taxier, enn når alle må ha 1 til 2 biler stående hjemme fordi man kan få behov for å kjøre et eller annet sted på et vilkårlig tidspunkt. Dette er noe som vil gi økte bilpriser, da stordriftsfordelene til bilprodusentene vil bli mindre jo færre biler som skal produseres. I tillegg må vi anta at antallet bilprodusenter vil reduseres. De økte bilprisene, samt det reduserte utvalget av biler, vil være negativt for de som ikke kan bruke autonome blir av klimatiske eller andre årsaker.

På den andre siden vil overgangen til autonome biler i storbyene medføre at enorme mengder bruktbiler kommer på markedet mer eller mindre samtidig, da nesten alle som bor i disse storbyer vil ønske å selge sine gamle ikke autonome biler raskest mulig. Dette vil gjøre at bruktbilprisene vil falle drastisk (i hvertfall i en relativt kort periode), noe som vil være positivt for de områdene i verden der man ikke har tatt i bruk autonome biler, og hvor man i dag har høye bilpriser. (Gitt at man skal kjøpe og ikke selge en bruktbil!)

Venter spent på fremtiden!

#Teknologi #Selvkjørendebiler #Autonomebiler #Biler #ScienceFiction #Fremtiden #Persontransport

Signpost showing the direction of the future
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

 

Loading

Er det trygt å kjøpe en ny bil i 2017?

Er det trygt å kjøpe en ny bil i 2017?

model cars
Licensed from: cedicocinovo / yayimages.com

For 10 år siden var det enkelt å kjøpe en ny bil, du hadde i utgangspunktet 2 valg, bensin eller diesel, og du kunne være 100 % sikker på at du ville få solgt bilen når du etter noen år ville ha en ny. (Elektriske biler fantes riktignok også for 10 år siden. Men da var de for spesielt interesserte.)

I dag er situasjonen noe mer kompleks, vi har:

 • Bensinbiler
 • Dieselbiler
 • Hybridbiler
 • Elektriske biler
 • Hydrogenbiler

I tillegg er det noe usikkert om du får solgt bilen din som bruktbil om cirka 5 år:

 • Bensinbiler: Bensin bilene forurenser, og det er mulig at disse derfor vil bli ilagt høyere bompenger og kjørerestriksjoner i de større byene. I tillegg kan der være at elektriske biler raskt blir vesentlig bedre og billigere enn bensinbiler, og det kan komme restriksjoner fra myndigheter knyttet til forurensing fra bensinbiler. Disse faktorene kan gjøre at det å selge en brukt bensinbil kan bli vanskeligere i fremtiden.
 • Dieselbiler: Disse blir omtalt som miljøverstinger, det snakkes om høyere bompengeavgifter og restriksjoner i bruk på f.eks. kalde dager i storbyene. I tillegg høres det ut som om bilprodusentene vil slutte å produsere dieselbiler. I tillegg må dieselbiler, som bensinbiler, betraktes som en utgående teknologi. Alt i alt er dieselbilenes dager trolig talte, og på et tidspunkt vil du få trøbbel med å selge din gamle dieselbil, fordi ingen vil kjøpe en foreldet miljøversting som er ekstra dyr i bruk sammenlignet med alternativene, og som myndighetene har lagt bruksbegrensninger på.
 • Hybridbiler: Hybride biler er et kompromiss mellom en bensinbil og en elektrisk bil, og kan umulig betraktes som noe annet enn en mellomfase på veien mot fremtidens bil, hva enn dette blir. Dette betyr at hvis du eier en hybridbil i det øyeblikket det blir klart hva som blir fremtidens bil teknologisk, og denne blir tilgjengelig, vil det blir meget vanskelig å selge den brukte hybridbilen din.
 • Elektriske biler: Vel, elektriske biler er trolig fremtiden(?), men vil de elektriske bilene som selges i dag være kompatible med morgensdagens teknologiske løsninger for elektriske biler? Dette gjelder både batteriteknologi, ladeteknologi m.m.. En annen mulighet er at hydrogen vinner som energikilde for elektriske biler istedenfor batterier. Hvis dagens biler viser seg å ikke være kompatible vil de som har kjøpt dem få problemer med å selge.
 • Hydrogenbiler: Hydrogen er et alternativ til batterier når det gjelder å levere energi til elektriske biler. Det selges ikke så mange slike biler i dag, da det å fylle tanken med hydrogen er dyrt og det finnes få «hydrogenstasjoner» for påfylling av hydrogen. Dessuten er bilene dyre. Her er hverken teknologien moden eller infrastrukturen på plass, så det å kjøpe en hydrogenbil i dag vil være meget risikabel med tanke på å få solgt den som bruktbil.

Så har vi selvkjørende biler (autonome biler). Disse kommer, men ingen vet når! Bor du i en større by er sannsynligheten høy for at på et eller annet tidspunkt vil det bli innført restriksjoner på bruken av gammeldagse menneskekjørte biler i og rundt disse byene. Hvis alle som bor i byer som innfører slike restriksjoner samtidig prøver å bli kvitt de gamle ikke-autonome bilene sine, kan vi anta at bruktbilprisene vil stupe.

Konkusjonen er at vi nærmer oss en korsvei i bilens historie, eller kanskje må vi si i persontransportens historie. Noen sammenligner det med overgangen fra bruk av hest til bil, men med en høyere usikkerhet knyttet til hvilken teknologi som vil håndtere persontransporten i fremtiden. Vi kan ikke i dag si hvilken teknologi som vil vinne, men hvis man tenker på å kjøpe en ny bil i dag, og er bekymret for å ikke klare å få solgt den som bruktbil om noen år, så har jeg følgende innspill

 • Lavest risiko er å beholde den bilen du har i dag, dvs. ta en «vente og se» holdning.
 • Hvis du må ha en ny bil kan du kjøpe en brukt bensinbil, potensielt tap blir vesentlig lavere enn ved å kjøpe en ny bil.
 • Skal du ha en ny bil bør du kjøpe en bensinbil eller en elektrisk bil, da det er min oppfatning at det er disse to typene biler som det er mest sannsynlig at du vil solgt uten problemer om 4 til 5 år.

Uansett må man være klar over at kjøp av en ny bil i dag medfører en form for finansiell risiko med tanke på et salg av denne bilen som bruktbil om noen år, men ingen kan i dag virkelig si hvor stor denne risikoen faktisk er. Det er helt mulig at vi fortsatt kjører bensinbiler om 5 år akkurat som i dag.

Lykke til om du tenker på å kjøpe deg en ny bil!

#Teknologi #Bensinbil #Dieselbil #Elektriskbil #Hydogenbil #Bilvalg #Hybrid

 

Loading

Ransomware/Utpressingsprogram

Ransomware/Utpressingsprogram

Ransomware dollar key on keyboard
Licensed from: Ton Snoei / yayimages.com

Ransomware, kjent som utpressingsprogram på norsk, er når et virus kommer inn på datamaskinene dine og krypterer alle filene dine, og alle filer på alle harddisker og filområder som du har tilgang til fra datamaskinene. Datamaskinene dine er blitt ubrukelige, og alle filene dine, både private og ev. jobbfiler er blitt utilgjengelige. Det kommer så opp en melding på skjermen din om at du må betale løsepenger for å få passordet (dekrypteringsnøkkelen) som gjør at filene kan bli dekrypert, som regel en sum i kryptovalutaen Bitcoin. Du har ingen garanti for at du faktisk vil få riktig passord, eller noe passord i det hele tatt, hvis du betaler løsepengene.

Hvis du som privatperson blir rammet av et slikt virus er det gjerne dine nå krypterte digitale fotografier som er hovedproblemet, men andre viktige dokumenter som lå på PCen din, e-posten din m.m., er også kryptert og utilgjengelig. Er du en bedrift kan kunderegisteret, fakturaoversikten, ordrebasen, regnskapet og annen kritisk informasjon være kryptert og utilgjengelig. For deg som privatperson kan dette være traumatisk, men ikke kritisk. For en bedrift kan dette bety kroken på døra, du kan gå konkurs!

Så hvordan kommer ransomware viruset seg inn på datamaskinen din? Dette kan skje på flere måter:

 • Du eller en  ansatt kan motta en e-post (SPAM) som ser ut til å inneholde spennende innhold, enten som et vedlegg, eller som en link ut på Internett. Åpnes vedlegget, eller klikker man på linken, blir datamaskinen infisert med viruset, og ransomware angrepet er i gang!
 • Hvis man surfer på mer «suspekte» nettsteder (for eksempel pornonettsteder, piratnettsteder eller lignende) er risikoen for å bli infisert høy.
 • Dessverre kan man også bli infisert ved å surfe på helt vanlige normale nettsteder, da reklamen på slike steder kan være infisert.
 • Man kan også bli infisert hvis man finner en USB minnepenn på gata, og ukritisk kobler denne til datamaskinen.

Hvordan kan man oppdage at man er angrepet av et ransomware virus? Dessverre er det ikke lett å oppdage dette, det man kan merke det på er at datamaskinen blir veldig treig, fordi viruset bruker prosessorkraft til å kryptere filer, eller man kan oppdage det ved at filer man prøver å åpne ikke lengre finnes. Men som regel oppdager man det ikke før datamaskinen stopper og utpressingsmeldingen kommer opp på skjermen. Skulle man mistenker at en datamaskin er blitt infisert med et randsomware virus må man slå av datamaskinen øyeblikkelig, og ta den med til en IT sikkerhetsekspert. Mulig han kan hjelpe deg. (Dette gjelder for alle typer virus!)

Hvordan kan du beskytte deg mot å bli infisert av et ransomware virus? Det er en rekke tiltak som kan hjelpe deg:

 • Du bør ha et filter på e-post mottaket ditt, som filtrerer bort kjente virusangrep. Det enkelteste er å velge en e-post leverandør som gjør dette for deg automatisk, som en del av din avtale med leverandøren.
 • Du må sørge for at alle datamaskinene dine alltid er oppdatert med de siste oppdateringer fra programvare og operativsystem leverandørene dine. Disse oppdateringene (patcher) stenger sikkerhetshull som virusene bruker for å angripe datamaskiner.
 • Du kan installere verktøy på dine datamaskiner som stopper ransomware angrep og andre virus angrep automatisk. (Sjekk med en IT sikkerhetsekspert.)
 • Du og dine ev. ansatte kan gå på kurs for å få høyere IT og IT sikkerhetskompetanse, slik at dere enklere unngår å bli lurt til å for eksempel åpne e-post vedlegg som inneholder virus.

Hva kan du gjøre hvis du har blitt angrepet av et ransomware virus, og alle filene dine er blitt kryptert?

 • Du kan betale løsesummen, og håpe at du vil motta det riktige passordet som vil la deg dekryptere filene dine. (Generelt anbefales det ikke å betale løsepenger til utpressere.)
 • Du kan nullstille datamaskinene, og hente filene dine inn fra siste sikkerhetskopi (backup), hvis du har sikkerhetskopier.
 • Du kan prøve å få hjelp til å knekke passordet.
 • Du kan vente og håper at passordet blir kjent etter hvert, og så dekryptere filene dine. (OBS: Kan ta mange måneder, og der er ikke sikkert at passordet faktisk blir kjent.)
 • Du kan glemme alt som lå på datamaskinene, og starte på nytt med en ny datamaskin.

Det beste rådet er å ta sikkerhetskoperi av alle viktige filer regelmessig, og oppbevare disse sikkerhetskopiene offline, dvs. ikke koblet til datamaskinen. Er de koblet til datamaskinen kan et ransomware virus kryptere sikkerhetskopien også. Ideelt bør sikkerhetskopien være lagret på en annen fysisk lokasjon enn der datamaskinene er. Da er filene dine også trygge i tilfelle datamaskinen skulle bli ødelagt i for eksempel en brann eller stjålet. Her er noe metoder for å ta sikkerhetskopier av filene dine:

 • Du kan kjøpe et sikkerhetsprogram som kan konfigureres til å ta automatiske sikkerhetskopier regelmessig. Husk at sikkerhetskopiene må lagres separat fra datamaskinene, helst på en annen lokasjon eller i et brannskap. (Kan kreve ekstrautstyr.)
 • Ta regelmessige sikkerhetskopier på eksterne disker, som du kobler fra datamaskinene når du har tatt sikkerhetskopien, og lagrer på en annen lokasjon eller i et brannskap. (Passer best for privatpersoner som ikke trenger daglige sikkerhetskopier.)
 • Du kan ta sikkerhetskopier ut i skyløsninger. Dette kan passe bra for både privatpersoner og bedrifter, og det finnes programvare som kan automatiserer sikkerhetskopiprosessen for deg. Men merk at datamaskinene må kobles fra skyløsningen når sikkerhetskopien er tatt, slik at ikke et ransomware virus kan kryptere sikkerhetskopiene i skyløsningen også.
 • Den siste oppdateringen av operativsystemet Microsoft Windows (Windows 10 Fall Creators Update) inneholder funksjonalitet for å beskytte mot ransomware angrep.

Merk følgende:

 • Det er noen kostnader knyttet til det å ta sikkerhetskopier, men kostnadene ved et ransomware angrep blir raskt mye høyere! Som sagt tidligere kan en bedrift som blir angret av et ransomware virus gå konkurs om ikke filene raskt blir tilgjengelig igjen.
 • Alle virusangrep må rapporteres til politiet, ev. IT leverandører du bruker og ev. bransje organisasjoner som jobber for å bedre IT sikkerheten i din bransje. Slikt samarbeid vil hjelpe til med å forbedre forsvaret mot forskjellige typer virus, og kan også resultere i at utpresserne blir arrestert.
 • Det finnes også ransomware som angriper mobiltelefoner. Android mobiltelefoner er blitt angrepet av ransomware virus gjennom applikasjoner på Google sin applikasjonsbutikk «Google Play» som inneholdt ransomware virus. (Laster man ned applikasjoner fra andre steder enn Google sin applikasjonsbutikk øker faren for slike angrep drastisk.)

Et av skrekkscenariene knyttet til ransomware angrep gjelder potensiale for et mer intelligent virus som gjemmer seg på datamaskinene dine i flere uker, og krypterer alle sikkerhetskopier som taes i disse ukene, før filene på datamaskinene til slutt også blir kryptert. Skulle et slik virus dukke opp vil dette øke risikoen for å miste verdifulle filer kraftig!

Håper dette blogginnlegget kan hjelpe med å unngå å bli rammet av ransomware angrep!

#Ransomware #Utpressingprogram #Utpressing #Virus #Backup #Kryptering #Passord #Dekryptering

Backup Data Means Fact Storage And Facts
Licensed from: stuartmiles / yayimages.com

 

Loading

Det beste med å være over 40 er at vi gjorde våre idiotisk ting før Internett!

Det beste med å være over 40 er at vi gjorde våre idiotisk ting før Internett!

Vel, noen fordeler skal man ha for å være over 40 år gammel, noe dette meme er et meget godt eksempel på. Man finner på og sier mye rart i ungdomstiden som ikke nødvendigvis tåler dagens lys noen år seinere. For eksempel har vi PIGGATE, et rykte om at den tidligere statsministeren i Storbritannia David Cameron hadde tatt sine private kroppsdeler inn i munnen på en død gris som del av et initierings rituale for en studentforening på et engelsk universitet. Heldigvis for Cameron dukket det ikke opp noen bilder som kunne bekrefte ryktet, men tenk hvis noe slikt eller noe lignende hadde skjedd i 2010, etter at vi fikk mobiltelefoner med kamera, Internett, Youtube og Facebook? Hvis noe slikt hadde skjedd da ville man garantert ha funnet bilder av hendelsen på Facebook og Twitter, video på Youtube, og karrieren til Cameron ville vært ødelagt.

Vi har gode eksempler på at noen andre politikere ikke har vært så heldige som Cameron, dvs. deres idiotisk handlinger er faktisk dokumentert på Internett, vanligvis på Twitter eller Facebook:

 • Nyutnevnt statssekretær Line Miriam Sandberg måtte beklage et innlegg hun skrev om muslimer sommeren 2017.
 • Jared O’Mara, nyvalgt parlamentsmedlem i Storbritannia, fikk masse trøbbel da det dukket opp en tweet der han fornærmet både homoseksuelle, spanjoler og dansker.
 • Emanuel Pleitez opplevde at hans Facebook bilder ble bruk mot ham av en motstander da han prøve å bli valgt inn i kongressen i USA.

Antagelsen er at dette problemet bare vil bli større og større etter som dagens ungdommer, som rimelig ukritisk bruker sosiale media, blir voksne og skal søke jobber eller skal prøve seg som politikere:

 • En av tre bedrifter sier at de har avvist jobbsøkere på grunn av hva de har funnet om dem på Facebook e.l.
 • Mange frykter at Google skal spolere sjansene for å få drømmejobben.
 • Politiske partier sjekker nå hva nye kandidater til politiske verv har postet på sosiale media før de godkjennes.

Eric Smith, CEO Google har gått så langt som å si at en del yngre mennesker muligens må bytte navn for å distansere seg fra alt av bilder, historier og filmer fra ungdomstiden som finnes på nettet. Dette for å unngå problemer seinere i livet. Men skal dette fungere må du jo kutte alle koblinger mot gamle barndomsvenner og studievenner på nettet, og det er uansett lite trolig at et navnebytte vil fungere i et så lite land som Norge, eller hvis du har ambisjoner om å bli politiker. I tillegg vil en mulighet til å kjøre et ansiktsgjenkjennelsessøk på via Google trolig avsløre deg. (Artikkelen er fra 2010, mulig dette ikke var påtenkt da.)

Slettmeg.no er et nettsted som kan hjelpe deg med å få slettet bilder eller lignende på Internett, og det kommer nytt lovverk fra EU (GDPR) som gir deg en rett til å bli glemt på Internett, men hverken dette nettstedet eller det nye lovverket kan hjelpe deg med å få slettet noe som noen har lagret privat på sin mobiltelefon eller PC.

Composite image of businessmans hand pointing in suit jacket
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

Det eneste vi trolig kan gjøre er å sørge for at ungdommen kjenner til denne problemstillingen, og tar nødvendige grep for å unngå at for mye rart om dem havner på nettet. Men det er vel lite trolig at de vil skjønne alvoret, eller høre på oss gamlinger…

Og husk, hvis det ligger for mye rart på nettet om deg, vær åpen om dette hvis du søker jobb! Det er bedre at du forklarer dette for en potensiell arbeidsgiver enn at arbeidsgiveren oppdager det selv ved et Google søk.

#Piggate #Over40 #Internett #Meme #Idiotisk #Teknologi #Jobbsøknad #Facebook

Loading