Fanget opp av
Month: mars 2018

Apene, evolusjonen og havet

Apene, evolusjonen og havet

Dolphins family
Licensed from: Anna Om / yayimages.com

Pattedyrene lever og har utviklet seg på land over millioner av år, men en gang for lenge siden, trolig på barneskolen (?) lærte jeg at noen pattedyr hadde forlatt landjorden og gjort fisker av seg. D.v.s. ikke ordentlige fisker, de har jo fortsatt lunger, og ikke gjeller, men de utviklet seg fra å være dyr som levde og gikk på land til å bli dyr som lever og svømmer i havet. Dyrene jeg tenker på her er f.eks. hvaler og seler. Litt research på nettet viser at disse dyrene ser ut til å ha utviklet seg fra felles forfedre til nåværende landpattedyr (f.eks. sauer og griser) for ca. 50 millioner år siden, og det landdyret som i dag er nærmet beslektet til havdyrene er flodhesten. Dette er et flott eksempel på hvordan evolusjonen virker, trolig var det enklere tilgang på mat på stranda/i havet som medførte at enkelte landpattedyr begynte å leve i strandsonen, for så å tilpasse seg mer og mer til å leve i selve havet, slik at vi tilslutt fikk vannpatterdyr som delfiner og hvaler.

En eller annen gang på åtti- eller nitti-tallet kom jeg over en teori som gitt ut på at menneskene også har utviklet seg mot å bli vannpattedyr, nemlig vannapeteorien (the aquatic ape). Teorien går ut på at det moderne mennesket (homo sapiens) utviklet seg fra ape til menneske ved å leve og finne føde i strandsonen og i havet. Slik utviklet menneskene mange av de trekkene som skiller oss fra apene:

  • Stor hjerne: Forskere mener at tilgang til sjømat gav oss mulighet til å utvikle en stor hjerne.
  • Nese: Menneskenes nese fungerer mye bedre ved dykking og svømming enn apeneser.
  • Underhudsfett: Menneskene har underhudsfett over hele kroppen, noe som hjelper til med å holde kroppen varm i vann. Dette har ikke apene.
  • Mangler pels: Naken hud er bedre i vann enn våt pels, bare se på hvalene og delfinene.
  • Gå oppreist: Menneskene lærte seg trolig å gå oppreist for å holde hodet over vann mens de lette etter mat i havet.

Jeg syntes dette var en veldig bra teori! Den forklarer jo kjempebra hvorfor menneskene liker å være på stranda, like å leke i vannet og liker å svømme og dykke. Jeg ble derfor skuffet en del år seinere da jeg oppdaget at dette ikke var en veldig akseptert teori innen de akademiske korridorer. Det finnes nemlig ikke noen fossiler som understøtter en slik teori, og trolig vi vil ikke finne noen, da en slik livsstil ikke er ideell for å produsere fossiler. I tillegg har veldig mange forskere lagt mye prestisje (utfra det som finnes av fossiler) i teorier om at mennesket utviklet seg på savannene i Afrika, og ikke på stranda.

Men nå øyner jeg håp! Det viser seg at teoriene om at vi utviklet oss på Afrikas savanner møter motbør grunnet teorier om klimaet da dette skal ha skjedd, og flere begynner å påpeke at sannsynligheten for å utvikle en rekke menneskelige trekk (se listen over) er størst når vi tenker oss en utvikling på stranda, kontra inne på savannene.

Satser derfor på en varm sommer slik at vi kan komme oss tilbake til stranda der vi hører hjemme!

#Teknologi #Vannape #Evolusjon #Utvikling #Darwin  #OnTheBeach #Strandliv

Beach
Licensed from: kamchatka / yayimages.com

 

Loading

Å stemme med beina/Voting with your feet

Å stemme med beina/Voting with your feet

VIKING SHIP 2
Licensed from: Catmando / yayimages.com

«Å stemme med beina», eller «voting with your feet», som man sier på engelsk, er et begrep som var ukjent for meg da jeg første gang snublet over det i en av de mange bøkene i science fiction serien Dune (skrevet av Frank Herbert), trolig en gang tidlig på 90 tallet. (Dette var trolig Chapterhouse: Dune, den siste boken i Dune serien som Frank Herbert skrev før han døde.) «Å stemme med beina» betyr at man forlater et område eller land fordi man ikke lengre ønsker å bo der, ofte fordi man blir forfulgt på grunn av sin religion, eller fordi man er kommet på kant med den politiske eliten i landet. Dette står i kontrast til de som utvandrer av andre mer økonomiske årsaker, noe som i hovedsak var motivet for utvandringen fra Norge til USA fra 1825 til 1925. I Chaperhouse: Dune forlot man en planet og en sivilisasjon med romskip, mens her på jorden har vi mange historiske eksempler på at personer og folk har valgt å forlate sine hjemland nettopp av slike årsaker, men da i hovedsak med seilskip. Rundt år 874 AD forlot f.eks. en gjeng norske vikinger Norge etter at de hadde pakket folk og fe i vikingskipene sine, og slo seg ned på Island, ifølge historien fordi de ville unnslippe kong Harald Hårfagres hardstyre da han samlet Norge til et rike. I tillegg er det jo også de som mener at mange utvandret fra Norge til Island noe seinere for å slippe å la seg døpe da Norge ble kristnet.

Jeg husker at jeg ble noe fasinert av dette begrep da jeg først oppdaget det, selv om jeg må innrømme at jeg i begynnelsen ikke helt forsto hva de mente med dette. Det var jo et underlig valgsystem! Men så forstod jeg at det betød at man løser en problematisk situasjon ved å dra/løpe sin vei. Dette var også noe fasinerende for meg, å forlate alt det kjente for å skape en ny tilværelse gjerne på et annet kontinent, eller på en annen planet når vi tenker science fiction.

Vikingene som forlot Norge for Island i 874 AD hadde den fordelen at de kom til et folketomt land, der de kunne leve utfra de lover og regler som de selv mente var de riktige og utvikle sitt eget samfunn deretter. For de som emigrerte til USA på 18hundretallet var ikke dette mulig. Klart du fikk religionsfrihet, men du måtte pent innrette deg etter USA sitt lovverk. Christiania bohemene drømte om å etablere et utopia i Patagonia, men de som reiste dit oppdaget at dette ikke ville bli lett. Det er jo også de som forlater Norge i dag fordi de er uenige i hvordan landet styres, men det finnes ikke noe folketomt land de kan reise til for å lage sitt utopia, de må innrette seg etter lover, regler og kulturen i landet de velge å emigrere til.

Men fremtiden kan gi endringer her. Får vi teknologi som muliggjør kolonisering av måner, asteroidene, eller andre planeter, så vil man kunne begynne å «stemme med beina» igjen, hvis man f.eks. ikke liker det politiske eller religiøse klimaet på jorden. Du kan gjøre som vikingene, pakk alt du trenger i skipet ditt (vi snakker romskip og ikke vikingskip!), og reis til en ukolonisert planet eller asteroide og etabler ditt eget utopia!

#Teknologi #Stemme #Vikinger #Måner #Astroider #Planeter #Kolonisering #Romskip #Vikingskip #Utopia

CASTLES IN THE SAND
Licensed from: Catmando / yayimages.com

 

Loading