Fremtidens persontransport vil skje med autonome (selvkjørende) biler

Fremtidens persontransport vil skje med autonome (selvkjørende) biler

driver robot drone pop art avatar character icon
Licensed from: studiostoks / yayimages.com

En av mine favoritt forfattere er Larry Niven. Han skriver mye såkalt «hard science fiction», dvs. fremtidshistorier der fremtidens teknologi skal være basert på kjente fysiske lover. I en av hans fremtidsvisjoner er all persontransport med personlige (menneskekjørte) motoriserte fremkomstmidler forbudt. Det er bare taxier styrt av datamaskiner som er lovlig motorisert transportmiddel.

Nå ser det ut til at vi er på vei inn i en fremtid som ligner sterkt på den fremtidsvisjonen Niven har skrevet om. Mange ser for seg en relativt nær fremtid der de eneste bilene som tillates er autonome biler som fungerer som taxier. Se for deg Uber taxier der sjåføren er byttet ut med en robot eller en datamaskin med kunstig intelligens.

Når dette vil skje er mer usikkert, noen sier 5 år, noen 20 år, noe 50 år, men dette er en utvikling som gradvis vil komme, først i de større byene, men etter hvert i større og større deler av verden.

Grunnen til at vi vil få en gradvis overgang ligger mye i teknologien, men det kan også være utfordrende å få befolkningen til å godta en slik overgang, da alle de millionene av personer som jobber med å kjøre biler, busser eller lastebiler vil miste jobbene sine, og det å ikke lengre eie sin egen bil for å kunne kjøre den hvor man vil når man vil blir en kulturendring som kan bli vanskelig å takle i enkelte av dagens meget bilfokuserte samfunn. I en ytterste konsekvens kan det bli stemt frem politiske partier som forbyr innføring av autonome biler, nettopp for å beskytte arbeidsplasser og den eksisterende kulturen.

Men teknologien legger også begrensinger på hvor raskt man kan innføre persontransport basert på autonome biler. Det teknologiske nivået vi har i dag for autonome biler fungerer bare i oppholdsvær, der det er god og tydelig veimerking og skilting, samt der man ikke har is eller snø som skjuler veimerking eller skilter. Syklister og andre trafikanter skaper også problemer. Dette betyr at dagens autonome biler (og nær fremtid autonome biler) vil bare kunne fungere i større og velorganiserte byer i klimasoner med stabilt vær uten snø og is. Dette betyr at utbredelsen av autonome biler, og med dette begrensningen av menneskestyrte biler, vil skje gradvis, og starte i storbyer i de riktige klimasonene. Etter hvert som teknologien blir bedre og bedre vil autonome biler spre seg til stadig flere byer, og så gradvis spre seg utover fra byene ut på landsbygda. Til slutt vil teknologien vår så god at det bare vil finnes autonome biler i hele verden.

Trolig vil det ta lang tid før de autonome bilene blir så avanserte at de kan takle norske veistandarder og norske klimatiske forhold, men en konsekvens av overgangen til autonome biler i storbyene vil sannsynligvis medføre at det produseres færre biler, fordi man vil trenger færre biler når de kjører 24/7 som taxier, enn når alle må ha 1 til 2 biler stående hjemme fordi man kan få behov for å kjøre et eller annet sted på et vilkårlig tidspunkt. Dette er noe som vil gi økte bilpriser, da stordriftsfordelene til bilprodusentene vil bli mindre jo færre biler som skal produseres. I tillegg må vi anta at antallet bilprodusenter vil reduseres. De økte bilprisene, samt det reduserte utvalget av biler, vil være negativt for de som ikke kan bruke autonome blir av klimatiske eller andre årsaker.

På den andre siden vil overgangen til autonome biler i storbyene medføre at enorme mengder bruktbiler kommer på markedet mer eller mindre samtidig, da nesten alle som bor i disse storbyer vil ønske å selge sine gamle ikke autonome biler raskest mulig. Dette vil gjøre at bruktbilprisene vil falle drastisk (i hvertfall i en relativt kort periode), noe som vil være positivt for de områdene i verden der man ikke har tatt i bruk autonome biler, og hvor man i dag har høye bilpriser. (Gitt at man skal kjøpe og ikke selge en bruktbil!)

Venter spent på fremtiden!

#Teknologi #Selvkjørendebiler #Autonomebiler #Biler #ScienceFiction #Fremtiden #Persontransport

Signpost showing the direction of the future
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

 

Loading

5 944 kommentarer til «Fremtidens persontransport vil skje med autonome (selvkjørende) biler»

  1. 🌌 Wow, this blog is like a rocket launching into the galaxy of wonder! 💫 The mind-blowing content here is a thrilling for the imagination, sparking excitement at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of exciting insights! 🌟 Embark into this exciting adventure of discovery and let your thoughts fly! 🌈 Don’t just enjoy, immerse yourself in the thrill! 🌈 Your mind will thank you for this thrilling joyride through the realms of endless wonder! 🌍