BitCoin, Kryptovaluta og Blockchain

BitCoin, Kryptovaluta og Blockchain

Bitcoin
Licensed from: kentoh / yayimages.com

Fryktelig mye mediaomtale om BitCoin om dagen, Dagens Næringsliv har for eksempel 15 sider om BitCoin i sin lørdagsutgaven 16. desember 2017. Årsaken er at BitCoin har hatt en ganske utrolig utvikling de siste årene. Verdien på en BitCoin har steget med 1.700 % til nå i 2017, noe som betyr at hadde du kjøpt BitCoin for 1.000 kroner 1. januar 2017, så hadde du hatt en papirgevinst på 17.000 kroner. (Til sammenligning har beste bank på Finansportalen en sparerente på 2,55 %, noe ville gitt en gevinst på 25,5 kroner, en ganske signifikat forskjell. Men det er skyhøy risiko for tap i BitCoin, og null risiko for tap i banken.) Men hadde du blitt med tidligere kunne du hatt en enorm gevinst, f.eks. ble det kjøpt 2 pizzaer for 10.000 BitCoin i 2010, med dagens BitCoin kurs på 162.922,39 kr for en BitCoin (17.12.2017) hadde disse 2 pizzaene koster 1,6 milliarder kroner! Det er denne eventyrlige utviklingen som gjør at så mange nå er interessert i BitCoin og ønsker å kjøpe BitCoin. De som kjøper håper at utviklingen skal fortsette, noen påstår at en BitCoin vil bli verd 1 million US dollar om 5 til 10 år, andre mener dette er en boble som vil sprekke, og advarer om at verdien til BitCoin vil falle drastisk, og investorene tape penger.

Uansett om verdien av BitCoin vil klatre videre mot nye høyder eller kollapse, så er BitCoin veldig spennende! BitCoin er nemlig den første valutaen som er lager for å:

 • Gi rask overførsel av penger (betaling) globalt.
 • Fungere uten en sentral eier som kontrollerer valutaen og som kan endre valutaen ved å øke/minke pengemengden og justere rentene. (For «normale» valutaer snakker vi her om de nasjonale sentralbankene, ala Norges Bank.)
 • Gjøre det mulig å gjennomføre transaksjoner uten at man må ha en tredje part som kan tvinge gjennom at en transaksjon faktisk blir gjennomført. (Vi snakker her om politi og rettsvesen.)
 • Være sikker. Det skal være umulig å urettmessig endre hvor mange BitCoin en person eier. (For «normale» valutaer kan banken din rent teoretisk gå inn i databasen der kontoen din ligger og endre hvor mye penger du har på konto, eller slette alle pengene dine.)

Her er hvordan BitCoin gjør dette:

 • En kryptovaluta som BitCoin er heldigital, og når den blir laget så definerer man hvor mye av valutaen som skal kunne finnes i valutaens levetid. Dette kan ikke endres.
 • BitCoin opererer på Internett, og er derfor per definisjon global.
 • BitCoin transaksjoner er raske, da de utføres internt i en felles (om enn distribuert) digital løsning. Det er derfor ikke behov for å involvere en eller flere forsinkende tredjeparter for å få gjennomført en transaksjon mellom 2 BitCoin aktører, selv om disse aktørene er i 2 forskjellige land. (Dette er som regel nødvendig i dag for å få gjennomført en betalings i «normal» valuta på tvers av landegrenser. )
 • En kryptovaluta består av en lenke av blokker, der dataene som definerer valutaen og alle transaksjonene som er gjort i valutaen er lagret. Blokkene består av en eller flere transaksjoner i valutaen, og disse blokkene lenkes sammen i en kjede i kronologisk rekkefølge, derav navnet blockchain.
 • Kryptovaluten er distribuert, dvs. det finnes et nettverk av aktører, kalt noder (cirka 5,000 for BitCoin), som alle har sin kopi av blockchain lenken til valutaen, og disse passer kollektivt på at det ikke gjøres ulovlige endringer i lenken.
 • Siden blockchain lenken er distribuert til alle nodene i kryptovalutaen sitt nettverk, så er informasjonen om transaksjonene i kryptovalutaen offentlige, men hvem som har utført transaksjonene er skjult gjennom bruk av pulic key krypteringsteknologi.
 • Nettverket av noder konkurrerer om å legge en ny transaksjon (blokk) til kjeden av transaksjoner. Den som vinner får betalt et gebyr av den som har initiert transaksjonen. (Det er dette som er «Bicoin mining» i Bitcoin kryptovalutaen, og det er slik de som driver med «Bitcoin mining» tjener penger.)
 • Konkurransen om å legge til en ny transaksjon i kjeden av transaksjoner går på tid, slik at den som er raskest «vinner». For å vinne må man løse en kompleks beregningsoppgave som tar relativt lang tid. Beregningen inkluderer informasjon om den nye blokken og om forrige blokk i lenken, og gir et resultat som legges ved blokken når den legges inn bakerst i lenken av transaksjoner.
 • Når en node «vinner» konkurransen om å få legge den nye transaksjonen til blockchain lenken distribuerer den oppdaterte kjeden ut til de andre nodene, slik at hele nettverket av noder hele tiden har en oppdatert versjon av kjeden. Oppdager de andre nodene avvik i den distribuerte kjeden avvises den.
 • Grunnlaget for at det skal være umulig å manipulere en kryptovaluta ligger i at hver blokk inneholder resultatet fra en tung matematisk beregning som er basert på innholdet i blokken og innholdet i forrige blokk (Hashing). Dette betyr at for å endre en blokk så må du etter endringen løse beregningsoppgaven på nytt for den aktuelle blokken, og alle blokker som ligger kronologisk etter denne endrede blokken i lenken. Forutsetningen er at det å gjøre beregningen på nytt for alle disse blokkene vil ta så lang tid at du aldri blir ferdig, fordi det stadig kommer nye blokker inn i lenken fordi nye transaksjoner gjennomføres og legges inn i kjeden av de andre nodene i nettverket. For at dette skal fungere må antallet nye transaksjoner og noder være stort nok.
 • I tillegg til å inneholde transaksjoner kan en blokk også inneholde noe som kalles «smarte avtaler» («smart contracts»). Dette er avtaler som implementeres i programvare i en blokk i blockchain lenken. I det øyeblikket en slik avtale legges inn i skal den være umulig å endre, og det er da programvaren i avtalen som avgjør hva avtalen gjelder og hva som skjer i fremtiden. Mange betrakter dette som bedre enn dagens løsninger, fordi man ikke lengre vil være avhengig av en tredjepart, f.eks. advokater, domstoler og politi, for å sørge for at en kontakt blir overholdt, siden ingen av partene som er del i en slik kontakt kan endre den, og ev. penger bare blir frigitt når programvaren som er kontakten beslutter at avtalte betingelser er oppfylt. (Et problem man ikke har tenkt nok på når man har inngått slike kontrakter er programmeringsfeil i programvaren til kontakten, noe som har skapt noen problemer.)

Noe som er verd å merke seg når det gjelder kryptovalutaer som BitCoin er at saldoen din, dvs. hvor mange BitCoin du eier ikke ligger i blockchain lenken. Blockchain lenken inneholder bare transaksjoner! Dette betyr at for å finnet ut hva saldoen din er må man gå gjennom alle transaksjoner i hele blockchain lenken, og summen av dine inngående og utgående transaksjoner gir deg da saldoen din. (Saldoen vil alltid være 0 eller positiv, det er ikke mulig å ende opp med overtrekk i en kryptovaluta.) Det ville jo være noe tungvint å skulle gå gjennom hele blockchain lenken hver gang man trenger å vite BitCoin saldoen sin. Derfor finnes det firmaer som tilbyr «Bitcoin Wallets» løsninger. Dette er nesten som en nettbank for BitCoin, der du får se saldoen din og kan kjøpe og selge BitCoin, og overføre BitCoins til andre Bitcoin aktører (betaling).

Så selv om BitCoin kanskje ikke overlever, så har BitCoin introdusert ny teknologi og nye måter å implementere og håndtere valutaer på. Dette har resultert i at en mengde nye kryptovalutaer er blitt lansert, og det er mange som snakker om å bruke den underliggende teknologien (blockchain) på nye områder. Det mest spennende akkurat nå er muligens at det er etablert en løsning for digitale kjæledyr (CryptoKitties) gjennom bruk av «smart contracts» på plattformen til kryptovalutaen Ethereum. Løsningen lar deg drive avl av disse digitale kattedyrene, og selge/kjøpe dem via transaksjoner i Ether, som er valutaen til Ethereum. Denne løsningen har virkelig tatt av, sjeldne digitale katter er solgt for over 100.000 US dollar! (En «normal» digital katt koster ca. 50 norske kroner.) Dette viser at den nye blockchain teknologien introdusert av Bitcoin har uante utnyttelsesområder!

Young technology
Licensed from: silent47 / yayimages.com

#BitCoin #Cryptovaluta #Cryptocurrency #Kryptovaluta #Ether #Ethereum #Cryptokitties #Blockchain #Teknologi

Loading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.