Fanget opp av
Tag: skuddår

Skuddår, Midtsommer og Midtvinter!

Skuddår, Midtsommer og Midtvinter!

(Først publisert 05/01 2020, 20:17)

Midtsommer soloppgang Stonehenge 21.06.2010 (NASA)

2020 er skuddår, vi får en ekstra dag, 29 februar, og de som er født på denne datoen blir endelig et år eldre! Årsaken til skuddår er at et år ikke er eksakt 365 dager langt, men cirka 365,25 dager langt. På grunn av disse 0,25 dagene blir året forskjøvet en dag hvert fjerde år, noe som ville medført at etter 100 år så ville året ha blitt forskjøvet 25 dager, Julaften og Nyttårsaften ville være i lang ute i januar/februar. Det er derfor vi har skuddår hvert fjerde år, da dette korrigerer forskyvningen de ekstra 0,25 dagene gjør hvert år. 
(Siden året EGENTLIG er litt mindre enn 365,25 dager så medfører det at vi legger til en hel dag hvert skuddår (hvert fjerde år) en liten forskyvning den andre veien. Dette løses ved at år som er skuddår, men som ikke kan deles med 400, allikevel ikke får en ekstra dag. F.eks. år 1900.)

Bakgrunnen for at jeg begynte å kikke litt på hvordan skuddår fungerer, var den årlige utskiftningen av kalenderne vi har hengende på veggene i hjemmene våre. Da så jeg at midtvinter i 2019 var den 22. desember, og siden f.eks. Julaften flytter seg 2 ukedager istedenfor 1 når det er skuddår, begynte jeg å lure på om datoen til midtvinter også ble påvirket av den ekstra dagen i et skuddår. En rask sammenligning av kalenderne for 2019 og 2020 viste at det var en forskjell, midtvinter i 2020 er den 21. desember! For å være helt sikker på at det var skuddåret som forårsaket dette sjekket jeg litt nærmere (google), og fant at midtvinter veksler mellom å falle på den 21. og den 22. desember. Årsaker er (som for skuddår) at året er ca. 6 timer lengre enn 365 dager (1/4 av en dag på 24 timer) og disse 6 timene «dytter» midtvinter fra den 21. desember til den 22. desember i løpet av 2 år etter et skuddår, og så kommer neste skuddår etter 4 år og resetter midtvinter tilbake til den 21. desember.

Ganske kule greier! Og dette har vært kjent i tusenvis av år!

PS: Antar alle husker at midtvinter er den dagen sola står lavest på himmelen på den nordlige halvkulen, dvs. årets korteste dag (minst daglys), og etter denne dagen blir dagene lengre og lysere, og vi går mot vår og sommer.

PSS: Merk at dato for midtsommer påvirkes på samme måte som dato for midtvinter!

Follow my blog with Bloglovin

Loading